Fly Pergamon Sportif Havacılık
Bergama ve Sportif Havacılık
Bu bölüm, pilotlar, havacılar ve havacılıkla ilgilenenler içindir.

Bakırçay Ovası - Denize Doğru Bakış
Bergama ve çevresi, sportif havacılık açısından oldukça uygun bir bölgedir. Deniz seviyesine olan yakınlığı, düz arazi yapısı ve doğal güzellikleri, bu sporun yapılması için çok elverişli bir ortam oluşturmaktadır.

Bergama'da rüzgar, çoğunlukla kuzeydoğudan veya güneybatıdan esmektedir. Bu doğrultu, Fly Pergamon pistinin doğrultusu ile aynıdır. Ancak zaman zaman orta ila sert kuvvette esen bu rüzgarlar, sportif havacılık faaliyetlerinin yapılmasına engel olabilmektedir. Havacılık faaliyetinin yapılıp yapılamayacağı, genellikle kullanılan sportif hava aracının rüzgar limitleri ile ilgilidir. Rüzgar limiti yüksekliği, hava aracının daha şiddetli rüzgarlarda da güvenle uçabileceği anlamına gelir. Rüzgar limitleri, mikrolaytlarda daha düşük iken ultralaytlarda daha yüksek ve gyrocopter'lerde en yüksektir. Bergama'daki ortalama rüzgar kuvveti, ultralayt ve gyrocopter hava araçları için kabul edilebilir sınırlar dahilindedir, ancak kimi zaman mikrolayt hava araçlarının güvenle uçuşunu engelleyebilmektedir.

Bakırçay ovasının tamamı, eğimi sıfır olan orta veya geniş tarım parsellerinden oluşmaktadır. Bir hava aracından bakıldığında dümdüz bir pisti andırabilir. Ancak bölgede acil inişlerin azami dikkatle planlanmasını ve yapılmasını gerekli kılan bazı önemli unsurlar bulunmaktadır:
  • Ovada kullanılan sulama sistemi, suyun beton su arkları ile iletilmesine dayanır. Su arklarının yerden yüksekliği 2 metreye kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla acil inişlerde teker koyduktan sonra bu arklara gelmeden durmak gerektiğini unutmamak gerekir. Su arkları, Fly Pergamon Sportif Havacılık Haritası'nda kırmızı çizgiler ile gösterilmektedir.
  • Bölgenin rüzgarlar açısından zenginliği, özellikle hakim tepelerde veya Dikili-Çandarlı hattındaki ova bölümündeki çeşitli yerlerde Rüzgar Tarlaları'nın kurulmasını sağlamıştır. Rüzgar tarlalarında kullanılan rüzgar türbinlerinin rotor irtifası 60 ila 90 metre, pervane pal uzunlukları da 20 ila 40 metre olabilmektedir. Dolayısıyla bir rüzgar türbini, yer + 400 feet irtifaya kadar ve 80 metre genişliğinde bir parkurdan geçişi imkansız kılabilir. Acil iniş yapma durumunda kalan bir pilotun rüzgar tarlalarından uzak durması daha sağlıklı olabilir. Rüzgar tarlaları, Fly Pergamon Sportif Havacılık Haritası'nda turuncu alanlar ile gösterilmektedir.
  • Bölgede elektrik iletim hatlarının tamamı havada ve elektrik direkleri üzerinde bulunmaktadır. Bazı yerlerde elektrik telleri yere oldukça yakın olabilirken (15-20 metre), bazı yerlerde ise oldukça yüksekten geçebilmektedir (50-75 metre). Elektrik direklerinin yükseklikleri de benzer şekilde değişkendir. Dolayısıyla, acil iniş planlayan bir pilotun, hedef alan seçiminde, yaklaşma parkurlarında elektrik tellerinin bulunmadığından emin olması gerekmektedir. Elektrik telleri, Fly Pergamon Sportif Havacılık Haritası'nda turuncu çizgiler ile gösterilmektedir.
  • Bölgede yer alan tarlalarda ekilen bitki türleri çeşitlilik göstermektedir. Bu bitki türlerinden, acil iniş açısından en güvenli olanı yoncadır. Yonca tarlaları, yukarıdan yeşil görünür ama arasından toprak seçilebilecek şekildedir. Yonca toplandığı zaman arazinin üzeri toprak rengine oldukça yakındır.
Pilotların, bölgede uçuş yapmadan önce, acil iniş planlaması, süzülme oranı arttırma ve azaltma teknikleri, hızlı alçalma teknikleri, ani manevra teknikleri ve nokta inişi konularında antrenmanlı olmalarında fayda bulunmaktadır.
Fly Pergamon Havacılık Hizmetleri, 2016, E-posta: info et flypergamon nokta com, Tel: 0535 315 33 90 Fatih Mah. Ova Yolu 1,5 km. Bergama / İZMİR
Instagram'da Takip Et